Preskočiť na obsah

O Montessori

Benefity Montessori

Montessori pedagogický prístup sa zameriava na individuálny rozvoj dieťaťa. Hlavným cieľom je podporovať komplexný rozvoj dieťaťa, pričom sa kladie dôraz na jeho individuálne potreby, záujmy a schopnosti. Tento prístup podporuje sebaúctu, nezávislosť, sociálny rozvoj, aktívne učenie, zvedavosť a tvorivosť. Montessori vzdelávanie je dôkazom toho, že výučba môže byť zábavná, zmysluplná a inšpirujúca pre každé dieťa.

Základné princípy Montessori pedagogiky

1. Pripravené prostredie: V Montessori triedach je prostredie starostlivo pripravené na podporu samostatnosti a objavovania. Pomôcky a materiály sú na dosah ruky dieťaťa, čím sa podnecuje jeho zvedavosť a samostatnosť.

2. Slobodný výber: Dieťaťu je ponechaná voľnosť výberu činnosti, na ktorú sa chce zamerať. Tým sa podporuje jeho záujem a motivácia pre učenie sa.

3. Individuálne tempo: Deti pracujú vlastným tempom. Toto umožňuje deťom s rôznymi schopnosťami pokračovať vo vývoji bez zbytočného tlaku.

4. Senzorické a praktické materiály: Montessori pedagogika používa špeciálne vyvinuté senzorické a praktické materiály, ktoré umožňujú deťom získavať konkrétne skúsenosti a chápať abstraktné koncepty cez hmat a zmysly.

5. Zameranie na sebaúctu a sociálny rozvoj: Kladie sa dôraz na rozvoj sebaúcty a sociálnych zručností. Deti sa učia komunikovať, riešiť konflikty a spolupracovať so svojimi vrstovníkmi.

6. Učiteľ ako pozorovateľ: Učiteľ funguje ako pozorovateľ a sprievodca pre deti, sleduje pokrok dieťaťa a ponúka mu vhodné materiály.