Preskočiť na obsah

O nás

NÁŠ PRÍBEH

Náš príbeh sa začal v októbri 2022 otvorením Monte clubu – Montessori herničky pre rodičov s deťmi. Moja vášeň pre Montessori sa však zrodila oveľa skôr. Keď som pracovala v Montessori škôlke, dcére sa narodil synček a vraj „aj v Senici takéto niečo potrebujeme!“. Tak som sa pustila do vybavovačiek. Najskôr to bola len hernička pre rodičov s deťmi, do ktorej chodila aj Gabika s Matejkom. S Gabikou sme sa stretli na Montessori kurze a ihneď nám bolo jasné, že nás spája spoločný cieľ – sprostredkovať benefity rešpektujúceho prístupu a Montessori pedagogiky v senickom regióne.

Raz za dva mesiace sa stretávame s rodičmi a deťmi aj v priestoroch knižnice, kde si deti môžu vyskúšať Montessori aktivity z našej herničky.
https://www.zahorskakniznica.eu/montessori-hernicka-prilakala-najmensich

V lete pre staršie deti (6-9r.) organizujeme tábor v duchu rešpektujúceho prístupu a slobodného výberu činností.

Od októbra 2023 sme spustili sériu prednášok a diskusií s psychologičkou Monikou Grepiniakovou.

Pozitívne ohlasy na naše aktivity nás veľmi tešia a sme za ne vďačné. 🙂

O montessori

Hlavným cieľom Montessori pedagogiky je podporovať komplexný rozvoj dieťaťa, pričom sa kladie dôraz na jeho individuálne potreby, záujmy a schopnosti. Montessori prístup je založený na podpore rozvoja detí cez pripravené prostredie, senzorické materiály a slobodný výber. Zdôrazňuje sebaúctu, nezávislosť a sociálny rozvoj. Montessori vzdelávanie je dôkazom toho, že výučba môže byť zábavná, zmysluplná a inšpirujúca pre každé dieťa.

rešpektujúci prístup

Rešpektujúcim prístupom posilňujeme emocionálnu stabilitu detí a pomáhame im budovať zdravý vzťah k sebe samým.

Empatia a porozumenie

Počúvame deti a snažíme sa porozumieť ich pocitom, myšlienkam, názorom. Pomáhame im zvládať ich emócie a ukazujeme im pokojnú cestu riešenia konfliktov.

Dôvera a komunikácia

Komunikujeme s deťmi otvorene, vypočujeme si ich názory a odpovedáme na ich otázky. Láskavý prístup a úcta k deťom je u nás na prvom mieste.

Samostatnosť a sloboda

Deti majú možnosť rozhodovať o tom, čo sa týka aktivít, hier v rámci nastavených hraníc. Týmto spôsobom podporujeme ich samostatnosť, sebadôveru a schopnosť rozhodnúť sa.

Deti by mali mať možnosť rozhodovať o tom, čo sa týka ich života, v rámci primeranej hranice. Týmto spôsobom sa podporuje ich sebadôvera a schopnosť prijímať zodpovednosť.

Aďka

Monte club a aktivity s ním spojené mi dávajú možnosť realizovať svoje sny. Som síce len na začiatku, ale rada by som aj naďalej svoju energiu posúvala smerom k vybudovaniu Montessori škôlky a školy v našom meste.

Montessori som objavila dávnejšie, keď som súkromne opatrovala detičky, ale naplno si ma „získala“, až keď som robila v Montessori škôlke v Bratislave. Bolo fascinujúce sledovať ten pracovný elán, to nadšenie, tú sústredenosť … a spokojnosť detí, lebo každé si mohlo slobodne vybrať, po čom „jeho duša prahne“. Vládla tu úcta, láskavosť, pochopenie… Tá pohodová atmosféra v triede bola pohladením pre dušu a správnym motivátorom môjho ďalšieho smerovania.

Mojím cieľom je vytvoriť z Monte clubu miesto pre rodičov a ich deti – miesto, ktoré poskytne to, čo v Senici chýba. Tak ak máte návrhy, sem s nimi, naše dvere sú otvorené pre všetkých.

Gabika

O Montessori pedagogiku som sa začala aktívne zaujímať pred narodením môjho teraz 3 ročného syna. Na Montessori ma fascinuje spôsob, akým pristupuje k deťom. Sú považované za schopné a rozumné už od najútlejšieho veku a je dôležité ich nechať nasledovať svoje záujmy a potreby.

Rešpektujúcu komunikáciu, partnerský prístup k deťom, ale samozrejme aj láskavé nastavenie hraníc považujem za kľúčové doma aj v našej škôločke.

Svoje poznatky o Montessori pedagogike si rozširujem rôznymi kurzami a odbornou literatúrou. Verím, že je veľmi dôležité sa neustále rozvíjať a zlepšovať sa.